ΚΥΑ : Επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση POS και σε άλλα επαγγέλματα