Κείμενο διαβούλευσης της ESMA – ΤροποποιήσεIς στον Κανονισμό 2017/587 (RTS 1)