Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατεδάφιση αυθαίρετων