Καταστροφή μέρους του αρχείου του Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς

Ελληνικα