ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18/809/21.2.2018 ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Κ.

Ελληνικα