Καταθέσεις και δαπάνες στο μικροσκόπιο της εφορίας – Ποιά στοιχεία διασταυρώνει