ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (α1-δ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (α1)