Η ESMA συμφωνεί την απαγόρευση των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) και τον περιορισμό των συμβάσεων επί διαφοράς (CFD) για την προστασία των ιδιωτών επενδυτών