Η ESMA δημοσιεύει τους υπολογισμούς για το DVC Μαρτίου 2018