Η «Χρηματολογία» και ο «Υποθετικός Λογαριασμός» – Τα Έσοδα και τα Έξοδα κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821

Ελληνικα