Η τήρηση των εμπορικών – λογιστικών βιβλίων από το 1835 έως το 1948 – Ο εμπορικός νόμος και το χαρτόσημο.