Η συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (Voucher) αποκλείει την ενταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ; Διευκρίνιση απο την αρμόδια υπηρεσία

Ελληνικα