Η παροχή λογισμικού με σκοπό την μεταπώληση θεωρείται απόθεμα

Ελληνικα