Η ΕSMA υπενθυμίζει στις εταιρείες τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις πωλήσεις bail-in κινητών αξιών