Η αιτιολογημένη υπέρβαση του ορίου της βραχείας ασθένειας (αναρωτική άδεια) δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής άδειας

Ελληνικα