Ημερίδα με θέμα «MiFID II/MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον» – ΟΚΤ. 2017