Ημερίδα με θέμα: «Δίκαιη και Αποτελεσματική Αποζημίωση των Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας: Είδη αποζημίωσης – Προϋποθέσεις – Νομικό Πλαίσιo – Το διακρατικό έργο FAIRCOM”

Ελληνικα