Ε.Ε: Ενιαίο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών για όλα τα κράτη- μέλη