Εφορία : Ανατροπές στις συναλλαγές με μετρητά και τη συλλογή αποδείξεων