ΕΦΚΑ : Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών