Εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού – Εγκύκλιος με οδηγίες από το Υπ. Εργασίας