Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ για τα φαινόμενα συσχέτισης του ΑΦΜ δικηγόρων-συνδίκων πτωχεύσεων με τον ΑΦΜ των πτωχών