Επιστολή ΛΣΑ: Αίτημα κατάργησης της προκαταβολής φόρου