Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά το νόμο 4605/2019»