Επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το «μεγαρόσημο»

Ελληνικα