Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Ενωσης Πεζών