Επικρατείας: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στην πενταετία και για νέα δραστηριότητα