ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 30-6-2018