Επίσκεψη του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Γκότση στον ΠτΔ κ. Προκόπιο Παυλόπουλο για την παράδοση της Ετήσιας ‘Εκθεσης για το 2018