Επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο από το ΣΕΕΛ-Φ Θριασίου Πεδίου και Πέριξ με τον Κ. Νιφορόπουλο