Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019 – Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα