Εντός δέκα ημερών: Ηλεκτρονικά η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Ελληνικα