ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΣΗ

Ελληνικα