Ενημέρωση – Πρόσκληση Επικοινωνίας, Προς τους υποψήφιους ιδιοκτήτες/διαχειριστές πλατφορμών συμμετοχικών επενδύσεων (Crowdfunding platforms)