Εκδήλωση του ΔΣΑ με θέμα: «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία (Νόμος 4605/2019)» (17/2)

Ελληνικα