Εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρονες όψεις και προκλήσεις του Κυπριακού Ζητήματος»