Εκδήλωση με θέμα “Νέες Διατάξεις Ανωνύμων Εταιριών”