Εκδήλωση με θέμα: «Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» (13/2)