Εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Προστασία Δεδομένων – Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση»