Εισφορά διαδικτυακής διαφήμισης υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή αλλιώς, ποιος πληρώνει τον λογαριασμό για τη σωτηρία ενός οργανισμού;