Ειδικό βραβείο των βρετανικών περιοδικών της διεθνούς λογιστικής κοινότητας The Accountant και International

Ελληνικα