Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Μια φορά τον χρόνο οι συγκεντρωτικές καταστάσεις