Είναι αδήριτη δικαιοκρατική ανάγκη να παύσουν οι διώξεις σε βάρος Τούρκων δικηγόρων επ’ αφορμή της ασκήσεως των καθηκόντων τους

Ελληνικα