Δικαίωση της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιστρέφονται και μπορούν να απορροφηθούν από αγροτικά προγράμματα 72 εκατ. ευρώ