Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002)