Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης