Διευκρίνιση για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες σε σχέση με τις Δημόσιες Προτάσεις