Διευκρίνιση αναφορικά με το ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων