Διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο με θέμα: «Δίκαιη και Αποτελεσματική Αποζημίωση των Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας: Είδη αποζημίωσης – Προϋποθέσεις – Νομικό Πλαίσιο Το διακρατικό έργο FAIRCOM»

Ελληνικα