Διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου για βρεφονηπιακό σταθμό